Sensitiviteitstraining grensoverschrijding

Grensoverschrijdend gedrag is momenteel veel in het nieuws - en dat is niet voor niets. De enorme impact die grensoverschrijding kan hebben op levens van mensen wordt gelukkig steeds beter op waarde geschat. Het bewustzijn over wat wel en niet 'gepast' is, ontwikkelt zich langzaam maar zeker ten positieve. En dat is hard nodig. Want 'gepast' gedrag is niet wenselijk, maar noodzakelijk - en wegkijken kan niet meer.


Hoe pak je grensoverschrijding aan?


CultuurBij gevoelige en/of lastige onderwerpen zoals grensoverschrijding speelt de context en (dus) de cultuur een belangrijke rol. Structurele veranderingen in een cultuur vragen tijd, aandacht en een aanpak op verschillende lagen. Bewustwording en sensitiviteitDe eerste stap bij eigenlijk ieder gevoelig onderwerp is: bewustwording. Het open leren staan voor en begrijpen van de feiten en de context. Vervolgens vraagt het het ontwikkelen van doorvoeld begrip, ofwel sensitiviteit ten aanzien van het onderwerp. Dat betekent dat je, zowel cognitief als op gevoelsniveau, jezelf én de ander begrijpt. Doorvoeld begripEen manier om doorvoeld begrip wakker te maken en te versterken is om te laten ervaren wat iets met jou en de ander doet. Terugspeeltheater is daartoe een erg mooi en eficient middel. Terugspeeltheater geeft gehoor aan wat er speelt of heeft gespeeld. Het is bij uitstek geschikt om lastige of kwetsbare thema’s bespreekbaar te maken, om invoelbaar te maken wat mensen meemaken en om mensen zich daadwerkelijk gehoord te laten voelen. Inzicht in de mechanismenOm vervolgens ook cognitief te kunnen begrijpen wat iets met iemand doet, is inzicht in de onderliggende mechanismen van belang. Daarbij zetten we ervaringsgerichte methoden in vanuit onder andere psychodrama. We reiken een ervaringsgericht model aan waarin iedereen zichzelf én de ander kan herkennen en waarin duidelijk wordt wat de onderliggende mechanismen zijn wanneer iemand grensoverschrijding meemaakt - vanuit beide kanten. Het model geeft bovendien taal aan wat er gebeurt, zodat het makkelijker wordt voor medewerkers om onprettige situaties bespreekbaar te maken.

Sensitiviteitstraining in 5 stappenIn 5 stappen begeleiden we jullie organisatie en/of team naar een voller bewustzijn, een grotere sensitiviteit en een breder handelingsrepertoire ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. 1. Inventarisatie / wat speelt er? - OrganisatiebarometerWe brengende ervaringen van medewerkers op alle lagen in de organisatie in kaart door diepte-interviews. We delen - geanonimiseerd - onze bevindingen en baseren de uitwerking van het vervolgplan mede daarop. 2. Bewustwording / delen van ervaringen - TerugspeeltheaterWe maken invoelbaar wat de ervaringen van medewerkers zijn door interactief ervaringstheater. Wij zorgen voor een veilige sfeer, zodat het echte verhaal naar buiten kan komen. Meer info over terugspeeltheater vind je hier. 3. Concretiseren / begrip en handvatten - Workshop dynamiek van grensoverschrijdingWe activeren en stimuleren doorvoeld begrip. We werken met ervaringsgerichte werkvormen, waarin duidelijk wordt hoe grensoverschrijding (voor iedereen persoonlijk) werkt en wat je daarin (dus) te doen hebt. We geven taal aan de onderliggende dynamiek en oefenen in het toepassen van deze taal. 4. Implementeren en monitoren / hoe loopt het? - Pas op de PlaatsNa een maand inventariseren we hoe het loopt. De medewerkers delen ervaringen en we verdiepen de opgedane inzichten. Indien nodig / gewenstWe bieden tussentijdse persoonlijke en/of teambegeleiding en/of andere gerichte interventies wanneer er stagnatie optreedt en/of extra input gewenst is. 5. Borgen / vieren van de verandering - Oogstbijeenkomst Na een implementatietieperiode van bv een half jaar oogsten we de nieuwe ervaringen en vieren van de verandering.


Aan de slag met grensoverschrijding?Bespreek het met ons!


Neem contact op >