Design Thinking

Terugspeeltheater is een vorm van improvisatietheater waarbij verhalen van de aanwezigen vertaald worden naar spel en muziek. Het maakt persoonlijke ervaringen zichtbaar, voelbaar, hoorbaar en bespreekbaar. Terugspeeltheater maakt dat mensen zich gehoord voelen en versterkt de verbondenheid tussen mensen.

Wat speelt er?Het doel van terugspeeltheater is om gehoor te geven aan wat er speelt of heeft gespeeld bij een groep mensen. Het is bij uitstek geschikt om lastige of kwetsbare thema’s bespreekbaar en invoelbaar te maken, om feeling te houden met wat er leeft (bv in een organisatie) en om mensen zich daadwerkelijk gehoord te laten voelen. Verbindende ervaringTerugspeeltheater is een meeslepende en inspirerende ervaring voor alle aanwezigen. De acteurs verbeelden op speelse manier het verhaal van de verteller. Met krachtige beelden, korte dialogen en rake typeringen komen de acteurs tot de kern van het verhaal en leggen de diepere lagen bloot. Het roept veel herkenning op bij zowel de verteller als bij de andere aanwezigen. De verteller wordt zich bewust van zijn eigen gedrag, emoties en drijfveren. Andere aanwezigen herkennen zichzelf in het verhaal. De theatervorm biedt veiligheid en laat ruimte voor ieders persoonlijke ervaring. OptredenEen optreden wordt gedaan met enkele spelers, een muzikant en een spelleider. Deze is intermediair tussen publiek en spelers. Een voorstelling duurt ongeveer een uur. Afhankelijk van uw wensen en doelen kan een voorstelling op maat worden gegeven met bijvoorbeeld een aansluitende training of workshop. Door de verschillende expertises aanwezig in het team, kunnen we een programma op maat leveren. ThematischTerugspeeltheater werkt met een vooraf vastgesteld thema. Gedurende de voorstelling komen verschillende verhalen en persoonlijke ervaringen naar voren. Wat zichtbaar wordt, is de optelsom van wat de mensen in de zaal op dat moment beweegt. Daardoor is deze theatervorm zeer geschikt om op een natuurlijke manier bewustwording en draagvlak te creëren. Geschikte thema’s voor terugspeeltheater zijn onder andere:• kwetsbare onderwerpen• thematische verkenning• afsluiting van een veranderingsfase• ‘bedrijfsbarometer’: hoe loopt het?• identiteit en visie• samenwerkingsvraagstukken• bewustwording van gedrag Wanneer terugspeeltheater?Terugspeeltheater wordt toegepast waar serieuze zaken licht en inspirerend mogen zijn. Denk aan trainingsdagen, congressen en conferenties, bij teambuildings of wanneer er iets gevierd mag worden. ResultaatTerugspeeltheater brengt het volgende teweeg:• Mensen voelen zich gehoord en gezien• Een thema is verdiept en invoelbaar gemaakt• Een fase is goed en betekenisvol afgesloten• Prangende issues zijn zichtbaar geworden• Er is duidelijk wat goed en minder goed loopt• Er is meer rust en plezier bij de medewerkers