Procesbegeleider | Trainer | Coach

uw vraag


Werk je aan een complex vraagstuk en zoek je nieuwe, concrete oplossingen?

Wil je creativiteit aanboren én scherp oog houden voor de inhoud?

Zoek je iemand voor de ontwikkeling van je team of van jezelf?


ons aanbod


Vraagarticulatie &Conceptontwikkeling

Onderzoek naar en formuleren van de juiste vraag, uitwerken van nieuwe ideeën en concrete projectvoorstellen

Design Thinking& Co-creatie

Samen onderzoeken en multidisciplinair vormgeven aan nieuwe oplossingen

Kwartiermaken& Projectleiding

Draagvlak creëren, stakeholder management: luisteren, enthousiasmeren, activeren

Training &Coaching

Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling

vormen:

Probleemanalye, diepte-interviews, gebruikersonderzoek, co-creatie sessies

vormen:

Design Thinking sessies, co-creatie workshops, out-of-the-box bijeenkomsten

vormen:

Proces facilitator, project(bege)leiding, succes- en kwaliteitsbewaking

vormen:

Workshops professionele interactie, Terugspeeltheater, systemische verkenning, teamontwikkeling, individuele coaching


Met creatieve methoden ondersteunt Vrije Ruimte bij het vorm geven aan ideeën en innovaties en bij het (her)vinden en vergroten van plezier, passie en prestatie.

Over Vrije Ruimte


Vrije Ruimte is de naam waaronder ik, Henk van Zeijts, onderneem.

Ik combineer werkervaring op het gebied van innovatie, onderwijs, zorg, creativiteit, improvisatietheater, NLP, systemisch- en lichaamsgericht werk en mindfulness. Ik werk op persoonlijk, team en/of organisatieniveau en ondersteun bij het (her)vinden van een nieuwe koers, plek, rol en/of vaardigheden. Onder de naam Vrije Ruimte ben ik creatief ondernemer, trainer, coach en gecertificeerd psychosociaal- en relatietherapeut. Ik werk veel samen met andere creatieve ondernemers en ben mede-eigenaar van Open Concept, het Utrechtse ontwerpbureau voor sociale innovatie en maatschappelijke vraagstukken.


LinkedIn

Contact


Mail me je vraag, dan kom ik graag kennismaken!Of bel me direct op 06 55 708 662.

    Terug naar top