Coaching

Hoe is het met je..?

Voel je je wel eens uit balans? Loop je in je werk vaak tegen dezelfde dingen op? Ben je vaker ‘uit je doen’ dan je zou willen? Is ‘alles wel prima’ of ‘goed, druk’ en wil je liever niet echt stilstaan bij hoe je je daadwerkelijk voelt?

En wat zou er gebeuren als je dat wèl deed?

Vrije Ruimte helpt je stil te staan bij wat er werkelijk speelt. Omdat ruimte en groei ontstaan als je niet ontkent of afwijst wat er bij je speelt, maar het erkent, toelaat en ruimte geeft.

Hoe komt het dat..?

We hebben allemaal in ons volwassen leven al heel wat meegemaakt. We hebben – vaak onbewust – besluiten genomen over dingen die we prettig vinden en dingen die we niet meer willen meemaken.

Jouw gedragspatronen zijn daaruit ontstaan en zijn daar goed op afgestemd. Dat is behalve nuttig soms ook lastig. Automatische patronen zijn soms hier en nu helemaal niet meer nodig en alleen nog maar belemmerend. Door jouw patronen te onderzoeken en bewust te ervaren, kunnen je fundamentele – vaak onbewuste – overtuigingen veranderen.

Dat verlicht en verruimt!
En het geeft weer richting en plezier in je werk.